• Sứ mạng, tầm nhìn

 • Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân gồm:

 • Cơ sở vật chất

  Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện CSND đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng quy mô, hiện đại.

 • Chức năng, nhiệm vụ

  Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và của Bộ Công an; bồi dưỡng giáo viên cho các trường Cảnh sát nhân dân; tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của Bộ trưởng; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an nhân dân, giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của các trường Cảnh sát nhân dân.

 • Quá trình hình thành và phát triển

  Chặng đường 50 năm so với lịch sử cách mạng của đất nước, của ngành là chưa dài nhưng cũng đủ ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình trí tuệ to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, vì sự nghiệp đào tạo của lực lượng Công an nhân dân.  

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT