Sứ mạng, tầm nhìn

1.1. Sứ mạng

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Công an, có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ sau đại học, đại học; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an; bồi dưỡng giáo viên cho các trường Cảnh sát nhân dân; tham gia giáo dục quốc phòng an ninh; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của Bộ trưởng; là trung tâm nghiên cứu khoa học trong toàn lực lượng; giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của các trường Công an nhân dân.

1.2. Tầm nhìn

Học viện Cảnh sát nhân dân phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm, trường chuẩn quốc gia; là trung tâm đào tạo Cảnh sát hàng đầu trong khu vực ASEAN.

1.3. Giá trị cốt lõi

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của Học viện Cảnh sát nhân dân đã được định hình với một giá trị cốt lõi:

Chất lượng cao - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển bền vững

1.4. Khẩu hiệu hành động

“PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG - ĐỔI MỚI,

NĂNG ĐỘNG - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN”

- Chủ đề của năm học 2018 - 2019:

Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành trường trọng điểm,

đạt chuẩn quốc gia

+ Hoàn thiện mô hình tổ chức của Học viện theo mô hình mới của Bộ Công an;

+ Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi;

+ Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy;

+ Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

+ Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác đào tạo của Học viện;

+ Nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên đảm bảo chính quy, kỷ cương, kỷ luật;

+ Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, gắn đào tạo lý luận với thực tiễn công tác.

- Khẩu hiệu hành động của năm học:

Toàn Học viện thực hiện khẩu hiệu hành động:

“4 Thi đua, 3 Đột phá”

+4 Thi đua”: Thi đua quản lý tốt; thi đua dạy tốt, học tốt; thi đua nghiên cứu khoa học tốt; thi đua phục vụ tốt.

+3 Đột phá”: Đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ; đột phá về công tác giảng dạy; đột phá về công tác quản lý học viên.

 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT