Trang chủẤn phẩm

 • Giới thiệu “Sách trắng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2016 - 2017”

  Năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông - Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn và xuất bản cuốn sách: “Sách trắng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2016 - 2017”.

 • Bộ sách Khoa học Công an Việt Nam

  Khoa học Công an - khoa học nghiên cứu về cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đã trở thành một bộ môn khoa học quen thuộc và gần gũi với các cán bộ CAND và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt Nam. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về khoa học Công an chuyên ngành và trình bày khái quát những nội dung cơ bản của khoa học Công an xã hội chủ nghĩa và bước đầu xây dựng khoa học Công an Việt Nam.

 • Bộ sách Khoa học trinh sát Việt Nam

  Thời gian gần đây các nhà khoa học trong ngành Công an đã quan tâm nghiên cứu, tổng kết và công bố nhiều công trình khoa học về công tác nghiệp vụ trinh sát của lực lượng Công an nhân dân dưới dạng các bài viết, đề tài khoa học, báo cáo tổng kết, sách chuyên khảo và các giáo trình nghiệp vụ ở các Học viện, nhà trường Công an nhân dân. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống và tập hợp các công trình khoa học về hoạt động nghiệp vụ trinh sát của Công an nhân dân nói trên là một việc làm cần thiết; góp phần hoàn thiện về lý luận nghiệp vụ trinh sát và nâng cao hiệu quả áp dụng trong đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, tội phạm để bảo vệ an ninh trật tự.  

 • Bộ sách Khoa học hình sự Việt Nam

  Điều tra hình sự là một trong những công tác nghiệp vụ quan trọng của lực lượng CAND trong công cuộc đấu tranh PCTP, giữ gìn ANTT của đất nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp mà còn là khoa học, “nghệ thuật” trong quá trình giải quyết vụ án. 

 • Chuyên đề “An toàn giao thông” thuộc Tạp chí Cảnh sát nhân dân

  Nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ ra mắt chuyên đề “An toàn giao thông” thuộc Tạp chí Cảnh sát nhân dân.  

 • Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn 5 thành phố trực thuộc Trung ương - Thực trạng và giải pháp

  Trật tự, an toàn giao thông là trạng thái xã hội có trật tự được hình thành và điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải công cộng, nhằm đảm bảo cho hoạt động giao thông thông suốt, trật tự, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là một yêu cầu và nhiệm vụ cơ bản của mọi quốc gia và xem đó là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng và ổn định trật tự xã hội.

 • Các quy trình công tác của Công an phụ trách xã về an ninh trật tự

  Nông thôn Việt Nam là một địa bàn rộng lớn chiếm trên 80% diện tích cả nước; là một loại hình đặc thù ở phương Đông. Hệ thống chính quyền cấp xã là cấp cơ sở trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, chủ yếu nằm ở khu vực nông thôn.  

 • Hoạt động phòng ngừa và tham gia giải quyết "điểm nóng" của lực lượng CSND - những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, đất nước đã có nhiều biến đổi sâu sắc, toàn diện. Tuy vậy, do những nguyên nhân khác nhau đã nảy sinh những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có những diễn biến phức tạp...

 • Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

  Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia , trật tự an toàn xã hội, có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

1