• Giáo dục đại học hệ VLVH tại Học viện CSND

    Năm 1981, Học viện CSND chính thức triển khai chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học (trước đây gọi là tại chức). Đến nay, Học viện CSND đã tổ chức 43 khóa đào tạo hệ VLVH tại trường và 150 lớp đào tạo hệ VLVH mở liên kết tại các đơn vị địa phương với hơn 29.279 học viên, trong đó có hơn 18 nghìn học viên đã tốt nghiệp. 

1