Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân gồm: 
 
 1. Ban Giám đốc Học viện:
 
 Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân gồm 01 đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc (trong đó có 01 Phó Giám đốc kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát).
 
 2. Các hội đồng: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng xét thăng cấp, nâng lương; Hội đồng Văn hóa - Văn nghệ - Thể dục thể thao.

3. Các tổ chức Chính trị - Xã hội: Đảng bộ Học viện; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện; Hội Phụ nữ Học viện; Công đoàn Học viện.

4. Các phòng chức năng tham mưu, phục vụ

5. Các khoa, bộ môn giảng dạy về nghiệp vụ và các khoa, bộ môn giảng dạy về kiến thức khoa học cơ bản

6. Tổ chức khoa học và công nghệ, đơn vị sự nghiệp công lập gồm Viện Khoa học Cảnh sát và 05 Trung tâm: Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên; Trung tâm Huấn luyện và thực hành nghiệp vụ; Trung tâm Lưu trữ và Thư viện; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe.

Các tổ chức trên đều quan hệ chặt chẽ với nhau, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đều chung mục đích xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân ngày càng phát triển lớn mạnh với mục tiêu năm 2018 trở thành trường trọng điểm của quốc gia.

Gửi cho bạn bè