• Vài nét về lực lượng Cảnh sát Singapore

    Là một quốc gia nhỏ trong khu vực Đông Nam Á nhưng lại có vị trí án ngữ con đường giao thông vận tải biển quan trọng của thế giới nên Singapore có nhiều điều kiện thuận lợi để vươn lên trở thành một trong những con rồng kinh tế của châu Á, một trong những quốc gia thành công trong bảo vệ môi trường và chống tham nhũng với nhiều biện pháp kiên quyết, đạt hiệu quả cao.  

1 2