Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên hệ Tư pháp Hình sự
Những thắc mắc của sinh viên được đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện trả lời đầy đủ, chi tiết tại buổi tập huấn

Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Khoa Luật, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Quản lý học viên, Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Bộ môn Tâm lý, Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và  công tác quần chúng, các giảng viên Khoa Luật cùng hơn 300 sinh viên hệ Tư pháp hình sự khóa 1.

Đại diện các đơn vị chức năng phổ biến những vấn đề cần lưu ý cho các em sinh viên

Tại buổi bồi dưỡng kỹ năng, đại diện lãnh đạo Khoa Kuật đã chia sẻ với các em sinh viên về những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để tham gia các hoạt động thực tiễn tại cơ sở thực tập; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo đã phổ biến quy chế thực tập tốt nghiệp và những vấn đề cần lưu ý đối với sinh viên hệ Tư pháp hình sự trong quá trình tham gia thực tập tại cơ sở cũng như hướng dẫn sinh viên hoàn thiện các nội dung của sổ thực tập theo đúng quy chế đào tạo; đại diện Phòng Quản lý học viên đã phổ biến quy chế quản lý học viên trong thời gian sinh viên thực tập tốt nghiệp; Bộ môn Tâm lý đã truyền đạt kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý khi tiếp xúc với cán bộ công tác thực tiễn tại các địa bàn thực tập, giúp sinh viên dễ dàng làm quen và bắt nhịp với hoạt động của cơ sở thực tập; Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng đã phổ biến quy định về kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức và học cảm tình đảng trong thời gian sinh viên đi thực tập tại địa bàn.


Một nội dung cũng được đông đảo sinh viên quan tâm đó là cách viết khóa luận tốt nghiệp cũng như quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Vấn đề này đã được đại diện Phòng Quản lý khoa học hướng dẫn và trao đổi cụ thể với các em trong buổi tập huấn. Từ đó các em thêm tự tin để hoàn thiện các công việc trước khi tốt nghiệp.

Sau khi phổ biến những kiến thức và kỹ năng như trên, đại diện các Khoa, Phòng, Bộ môn cũng đã giải đáp các thắc mắc của các em sinh viên liên quan đến việc đi thực tập trong thời gian tới. Những hoạt động cụ thể trên thể hiện sự quan tâm thiết thực của Học viện nói chung, các đợn vị chức năng thuộc Học viện nói riêng đối với sinh viên hệ Tư pháp hình sự, động viên, giúp các em tự tin khi tham gia thực tập tại các đơn vị.

Khoa Luật

Gửi cho bạn bè