Nâng cao hiệu quả công tác Công an trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
Toàn cảnh Hội thảo

Thiếu tướng, GS. TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì Hội thảo. Tới dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường; Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia; Tổng cục Hải Quan; Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế; Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương; Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an các đơn vị, địa phương… cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Trong những năm qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp. Tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm xảy ra ở nhiều địa bàn, tuyến, đặc biệt là các tuyến, địa bàn gắn với các đô thị lớn, các khu vực cửa khẩu, biên giới… xảy ra ở nhiều khâu, nhiều công đoạn với số lượng ngày càng lớn. Theo Báo cáo tổng kết 10 năm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm của Bộ Công an, trong giai đoạn 10 năm (2006 - 2016), lực lượng Công an nhân dân đã phát hiện, xử lý trên 1.000 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; trong đó, lực lượng Cảnh sát môi trường đã phát hiện, xử lý gần 72.000 vụ, với trên 74.000 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra khởi tố khoảng 1.600 vụ, 2.350 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 65.000 vụ với số tiền xử phạt trên 630 tỷ đồng.

Những kết quả đó đã khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần quan trọng trong việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội đi vào cuộc sống; bảo đảm tính nghiêm minh và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và an toàn thực phẩm…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều hạn chế, như: Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát môi trường chưa nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với quá trình phát triển bền vững đất nước; lực lượng Cảnh sát môi trường chưa được hình thành đầy đủ ở các cấp, đặc biệt là cấp huyện, còn thiếu về số lượng và chưa đảm bảo về chất lượng; các kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm, kỹ năng kiểm nghiệm thực phẩm… còn nhiều hạn chế.

Trước thực tiễn trên, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Học viện CSND phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả công tác Công an trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời kỳ hội nhập” nhằm phân tích, đánh giá, làm rõ một số vấn đề trọng tâm về:

-    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

-    Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn toàn thực phẩm.

-    Công tác quản lý nhà nước và quan hệ phối hợp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn toàn thực phẩm.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia… có nhiều kinh nghiệm thực tiễn đến từ Cục Cảnh sát môi trường, Học viện CSND, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan… đã tập trung đã đánh giá tình hình công tác Công an trong phòng, chống tội phạm về an toàn thực phẩm trong thời kỳ hội nhập và đề xuất các giải pháp đồng bộ, kịp thời để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như đảm bảo hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường trong thời kỳ hội nhập.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thiếu tướng, GS. TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện CSND đã tổng hợp ý kiến của các đại biểu, các luận cứ khoa học có giá trị, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất cho Chính phủ và các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đồng chí Phó Giám đốc hi vọng, trong thời gian tới, các đại biểu, các nhà khoa học, nhà quản lý đại diện cho các Nhà trường, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các đơn vị, địa phương sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, cùng Học viện CSND nâng cao hiệu qảu công tác Công an trong phòng, chống tội phạm và và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời kì hội nhập.

An An

Gửi cho bạn bè