Phát triển Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và chuẩn quốc gia
Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Tham dự Hội thảo về phía khách mời có Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Đại tá, PGS. TS Lê Văn Thắng - Phó Giám đốc Học viện ANND cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc các Cục X12, X13, X14.

Về phía Học viện CSND có Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện.

Trải qua 49 năm (1968 - 2017) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Học viện CSND ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND.

Từ đào tạo hệ sơ cấp, trung cấp ban đầu, ngày nay, Học viện CSND có chức năng đào tạo cán bộ Cảnh sát đa ngành có trình độ đại học và sau đại học; đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CSND và Bộ Công an; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho các trường CSND và là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND Việt Nam; hợp tác đào tạo cán bộ Cảnh sát với các nước trong và ngoài khu vực.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc qua các thời kỳ, Học viện CSND đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đi đầu trong đổi mới với 5 điểm nhấn: Là đơn vị có quy mô đào tạo cán bộ, chiến sĩ, học viên lớn nhất trong 19 Học viện, Nhà trường CAND; là một trong những nhà trường có điểm thi đầu vào cao nhất trong các Nhà trường CAND cũng như cả nước; đi đầu về đổi mới giáo dục - đào tạo; dẫn đầu trong các trường CAND về đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như đi đầu trong các trường CAND về xây dựng cơ bản, hậu cần, đời sống phục vụ dạy và học…

Trước những kết quả đạt được, ngày 12/08/2015, Học viện CSND vinh dự được Bộ Công an trao quyết định công nhận là cơ sở giáo dục trọng điểm của Ngành. Trên bước đà thành công, Học viện CSND đang từng bước phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm và chuẩn quốc gia vào năm 2019.

Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập quốc tế; đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; sự đổi mới mạnh mẽ của giáo dục đại học ở trong nước và quốc tế cũng như những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, công tác giáo dục - đào tạo trong CAND nói chung và Học viện CSND nói riêng vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến lộ trình phấn đấu xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại Hội thảo

Trước tình hình trên, Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và chuẩn quốc gia” nhằm đánh giá thực trạng mức độ đạt được của Học viện hiện nay với tư cách là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an, từ đó xác định mục tiêu phát triển Học viện; tổ chức công tác đào tạo; vị trí, mô hình, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Học viện CSND; công tác tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; công tác bảo đảm cơ sở vật chất và thiết bị, biện pháp và lộ trình đầu tư phát triển Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia vào năm 2019.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 15 tham luận của các đại biểu đến từ Học viện Chính trị CAND; Học viện ANND; phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội; Cục X13 cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện với các nội dung liên quan tới: Thực tiễn công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý học viên và cách thức đối mới nội dung, phương thức tổ chức, hoạt động; mối quan hệ phối hợp giữa Học viện CSND với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Học viện trong tình hình hiện nay; qua đó, đề xuất phương hướng, giải pháp góp phần xây dựng Học viện CSND sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Theo đó, Đại tá, PGS. TS Lê Văn Thắng - Phó Giám đốc Học viện ANND cho rằng, Học viện CSND và Học viện ANND cần tăng cường mối quan hệ phối hợp trên tất cả các phương diện, trong đó, trọng tâm là công tác nghiên cứu, đề xuất hoàn hiện chức năng, nhiệm vụ của hai Học viện với tư cách là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia; tăng cường phối hợp tổ chức các hội nghị, tọa đàm khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn đã và đang đặt ra trong lộ trình xây dựng và phát triển hai Học viện trở thành cơ sở đại học trọng điểm quốc gia; phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên; đặc biệt cần phối hợp xây dựng Đề án phát triển hai Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội thảo

Tổng kết Hội thảo, Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia tại Hội thảo; đồng thời khẳng định những ý kiến đóng góp tích cực sẽ được Học viện CSND ghi nhận và sớm triển khai trong thời gian tới.

Để Học viện CSND sớm trở trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và chuẩn quốc gia trong thời gian tới, thay mặt Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện, Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm đề xuất Bộ Công an tích cực triển khai chủ trương của Chính phủ về đầu tư xây dựng Học viện CSND cùng với Học viện ANND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và chất lượng cao của quốc gia. Cụ thể: 

Đề nghị các cơ quan chức năng thuộc Bộ, nghiên cứu sửa đổi, ban hành Quyết định mới về chức năng nhiệm vụ của Học viện, trong đó Học viện có 05 chức năng chính: Đào tạo bậc đại học, sau đại học cho lực lượng CSND; đào tạo giảng viên cho các Nhà trường CSND toàn quốc; đào tạo lãnh đạo, chỉ huy cho cán bộ trung và cao cấp của lực lượng CSND toàn quốc; trực tiếp tổ chức nghiên cứu khoa học, sản xuất, chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an, toàn xã hội và tổ chức công tác thông tin khoa học cho lực lượng CSND toàn quốc. Về tổ chức bộ máy, đề nghị cho phép Học viện CSND cùng với Học viện ANND có tổ chức, bộ máy tương đồng với một Học viện đúng nghĩa như trực thuộc Học viện sẽ có các phòng, ban, viện nghiên cứu….

Về cơ chế quản lý đào tạo, đề xuất Bộ Công an; Bộ Giáo dục và  Đào tạo phân cấp cho Giám đốc Học viện được quyết định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các hệ đào tạo không liên quan đến biên chế, tuyển dụng CAND, mở các mã ngành đại học và sau đại học. Đề nghị mở rộng các hệ đào tạo đại học, sau và trên đại học theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực tại Học viện, trong đó tập trung đào tạo các chuyên ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, bố trí nguồn nhân lực của lực lượng CSND hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai. Tổ chức giảng dạy một số môn học bằng tiếng Anh.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an tiếp tục cho phép Học viện được liên kết toàn diện như trong công tác giáo dục, đào tạo với một số nhà trường đào tạo Cảnh sát trong khu vực và trên thế giới, các trường đào tạo về Luật, Tội phạm học… để phối hợp tổ chức đào tạo và công nhận tín chỉ với một số học phần có nội dung và kiến thức tương đương trong chương trình đào tạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

An An

Gửi cho bạn bè

Các tin khác