Văn phòng Học viện tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai công tác trọng tâm học kỳ II năm học 2017 - 2018
Toàn cảnh lễ sơ kết

Tới dự lễ sơ kết có đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện Phòng CTĐ,CTCT&CTQC; tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đội thuộc Văn phòng Học viện.
 
Năm học 2017 - 2018, với khẩu hiệu “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả”, Văn phòng Học viện đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, đạt được nhiều thành tích trên tất cả các mặt công tác, cụ thể:

- Các chỉ tiêu công tác của đơn vị trong học kỳ I cơ bản đã hoàn thành. Công tác tham mưu tổng hợp đã chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất để Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tổ chức thành công nhiều chương trình, kế hoạch công tác lớn của Học viện; Làm tốt vai trò là đầu mối triển khai hoạt động hợp tác, kết nghĩa với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an; Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì tốt hoạt động của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Học viện CSND điện tử; Công tác pháp chế và cải cách hành chính không ngừng được nâng cao. Trong học kỳ, Văn phòng Học viện đã tham gia góp ý xây dựng 27 văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo nghị định, thông tư, kế hoạch..., tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 03 buổi báo cáo chuyên đề cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Học viện; viết, biên tập và đăng tải 423 tin tiếng Việt, biên dịch 62 tin, bài tiếng Anh, 13 album ảnh phục vụ công tác tuyên truyền của Học viện.

- Đã kết nối, đưa vào sử dụng hệ thống cơ yếu mạng diện rộng CAND cấp 2 tại Học viện, thực hiện tốt chế độ bảo mật thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ…Công tác trực ban, bảo vệ được duy trì nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối an toàn các khu vực quan trọng tại Học viện. Công tác quản lý, sử dụng phương tiện phục vụ hiệu quả, kịp thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đảm bảo các thông số kỹ thuật phục vụ công tác; Công tác hậu cần, đời sống, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng cao chất lượng; đội ngũ cán bộ được bố trí, sắp xếp lại một cách hợp lý đã tạo ra một bước chuyển biến mới cho đơn vị. Đặc biệt, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức và tham gia tích cực các phong trào, các hoạt động lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an và các sự kiện lớn của Học viện.

Tại lễ sơ kết, các đại biểu và tập thể cán bộ Văn phòng Học viện đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công việc, nhiệm vụ được giao, thẳng thắn góp ý xây dựng đơn vị. Từ đó, thể hiện quyết tâm hoàn thành các công tác trọng tâm trong học kỳ II.

Phát biểu tại lễ sơ kết, Thiếu tá, TS. Đặng Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả của tập thể cán bộ, chiến sĩ Văn phòng đã đóng góp vào công việc chung của đơn vị và Học viện trong học kì qua. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của tập thể, các đội chuyên môn và cá nhân nhằm đánh giá, chấn chỉnh các mặt công tác của đơn vị. Thay mặt cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đồng chí Đặng Anh Tuấn đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ tiếp tục đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong học kì tới để xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Giám đốc Học viện, góp phần xây dựng Học viện CSND ngày càng phát triển.

PV

Gửi cho bạn bè