Thời gian đào tạo thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là 1,5 năm (đối với hình thức tập trung) hoặc 2 năm (đối với hình thức đào tạo không tập trung). 

Đối tượng tuyển sinh  theo quy định về đối tượng đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; là cán bộ đang công tác trong lực lượng CAND, đã tốt nghiệp đại học các ngành đúng và ngành gần với ngành đào tạo. 

Mỗi năm Học viện dự kiến đào tạo khoảng 100 - 150 chỉ tiêu, trên cơ sở quyết định của Bộ Công an và sẽ có điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 

Được biết hiện số lượng ngành nghề đào tạo của Học viện Chính trị CANDđa dạng ngày càng mở rộng. Học viện đang tổ chức đào tạo 3 ngành trình độ đại học gồm: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Tham mưu chỉ huy CAND và Quản trị nhân lực; đào tạo cấp bằng đại học thứ hai ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. 

Hiện tại, đội ngũ giảng viên cơ hữu đang trực tiếp giảng dạy là 132 giảng viên, gồm: 1 giáo sư, 10 phó giáo sư, 36 tiến sĩ, cùng đông đảo giảng viên thỉnh giảng trình độ cao thuộc Bộ Công an và ở các học viện, trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn có uy tín trong và ngoài lực lượng CAND

Thu Phương

Nguồn: Báo CAND