Học viện Cảnh sát nhân dân có thêm 03 Giáo sư và 19 Phó giáo sư

Học viện Cảnh sát nhân dân vinh dự có 03 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư  và 19 ứng viên đã đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư. 

Năm 2017, số ứng viên nộp hồ sơ là 1.537, trong đó có 151 ứng viên GS và 1.386 ứng viên PGS. Số ứng viên năm nay có tăng là do ngày hết hạn nộp hồ sơ muộn hơn gần 6 tháng so với năm 2016 (năm nay là 05/11, năm 2016 là 25/5); mặt khác, có thể các ứng viên mong muốn được xét theo quy định hiện hành trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh.

Số ứng viên đạt kết quả tại 110 HĐCDGSCS là 1.418 người (92,26%), trong đó ứng viên GS là 125 người (82,78%), ứng viên PGS là 1.293 người (93,29%).

Số ứng viên đạt kết quả tại 28 HĐCDGSN là 1.235 người (85,70%), trong đó ứng viên GS là 89 người (71,20%), ứng viên PGS là 1.146 người (88,69%).

Số ứng viên đạt kết quả tại HĐCDGSNN là 1.226 người (91,17%), trong đó ứng viên GS là 85 người (95,50%), ứng viên PGS là 1.141 người (99,56%).

Qua ba cấp HĐCDGSCS, HĐCDGSN, HĐCDGSNN, tổng số ứng viên đạt là 1.226 trên 1.537 (79,76%), trong đó ứng viên GS là 85 trên 151 (56,29%), ứng viên PGS là 1.146 trên 1.386 (82,68%).

Số ứng viên năm nay có tuổi đời trung bình trẻ hơn các năm trước: GS là 55 (năm 2016 là 57) và PGS là 45 (năm 2016 là 44).

Tổng số ứng viên nữ: 349 người (28,46%); dân tộc thiểu số: 9 người (0,73%); số ứng viên là giảng viên thỉnh giảng: 232 người (18,92%). Số ứng viên làm việc tại Hà Nội: 713 người (58,15%), TP. HCM: 205 người (16,72%), các tỉnh thành khác: 308 người (25,12%); năm 2016: số ứng viên của các tỉnh thành khác là 19,66%; số ứng viên nữ đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017 và số ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS các khu vực ngoài Hà Nội và TP. HCM năm 2017 nhiều hơn các năm trước.

 

1. DANH SÁCH ỨNG VIÊN CỦA HỌC VIỆN CSND ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ

TT

Họ và tên ứng viên

Ngày, tháng, năm sinh

Ngành, chuyên ngành

Quê quán

1

Phạm Ngọc

29/10/1956

Khoa học an ninh

Hưng Hà, Thái Bình

2

Nguyễn Đắc

Hoan

20/10/1965

Khoa học an ninh

Nam Đàn, Nghệ An

3

Bùi Minh

Thanh

19/05/1959

Khoa học an ninh

Kiến Xương, Thái Bình

 

2. DANH SÁCH ỨNG VIÊN CỦA HỌC VIỆN CSND ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

 

TT

Họ và tên ứng viên

Ngày, tháng, năm sinh

Ngành, chuyên ngành

Quê quán

1

Lê Hữu

Anh

26/07/1980

Khoa học an ninh

Thủy Nguyên, Hải Phòng

2

Ngô Gia

Bắc

03/01/1979

Khoa học an ninh

Từ Sơn, Bắc Ninh

3

Lê Kim

Bình

19/04/1961

Khoa học an ninh

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

4

Hoàng Ngọc

Bình

02/06/1969

Khoa học an ninh

Kim Động, Hưng Yên

5

Bùi Quốc

Dũng

28/05/1967

Khoa học an ninh

Gio Linh, Quảng Trị

6

Phạm Tiến

Dũng

02/12/1983

Khoa học an ninh

Vụ Bản, Nam Định

7

Lê Mộng

Điệp

25/05/1966

Khoa học an ninh

Mỹ Đức, Hà Nội

8

Lý Thế

Hoa

26/02/1962

Khoa học an ninh

Ứng Hòa, Hà Nội

9

Nguyễn Thị

Hoan

03/10/1977

Khoa học an ninh

Đức Thọ, Hà Tĩnh

10

Nguyễn Hải

Hưng

02/01/1965

Khoa học an ninh

Lệ Thủy, Quảng Bình

11

Nguyễn Ngọc

Minh

28/06/1980

Khoa học an ninh

An Lão, Hải Phòng

12

Nghiêm Xuân

Minh

24/08/1966

Khoa học an ninh

Mỹ Đức, Hà Nội

13

Nguyễn Kim

Phong

14/11/1977

Khoa học an ninh

Chí Linh, Hải Dương

14

Trần Hồng

Quang

22/03/1976

Khoa học an ninh

Tam Nông, Phú Thọ

15

Bùi Tiến

Sỹ

15/07/1973

Khoa học an ninh

Gia Viễn, Ninh Bình

16

Phan Văn

Thịnh

16/09/1982

Khoa học an ninh

Yên Thế, Bắc Giang

17

Phạm Văn

Tiến

28/10/1967

Khoa học an ninh

Ân Thi, Hưng Yên

18

Lê Huy

Trí

05/09/1979

Khoa học an ninh

Nông Cống, Thanh Hóa

19

Lê Đăng

Xuyên

18/08/1975

Khoa học an ninh

Tĩnh Gia, Thanh Hóa

BBT

Gửi cho bạn bè

Các tin khác