• Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

  Ngày 01/9, Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã có thư chúc mừng ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện CSND xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn nội dung thư.

 • Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử.

  Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hôi chủ nghĩa Việt Nam).

 • Nhân dân với Công an nhân dân

  Khi đề cập đến vai trò của quần chúng đối với Nhà nước, xã hội và lịch sử, C.Mác đã khẳng định: “Chủ quyền của nhân dân không phải là cái phát sinh từ chủ quyền của nhà vua, mà ngược lại, chủ quyền của nhà vua dựa trên chủ quyền của nhân dân…”(1); “không phải chế độ nhà nước tạo ra nhân dân mà nhân dân tạo ra chế độ nhà nước”(2).

 • Lực lượng Cảnh sát nhân dân chủ động nâng cao khả năng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  Ngày 18/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2017) - ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Cổng thông tin điện tử Học viện CSND xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng. (* Tiêu đề bài viết do BBT Cổng thông tin điện tử Học viện CSND đặt)

 • Phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, khắc ghi hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Cảnh sát trong lòng nhân dân

  Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2017), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khắc ghi hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát trong lòng nhân dân”. Ban Biên tập Cổng thông tin Học viện CSND xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

 • Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  Là một đảng Mác-xít, Lê-nin-nít cách mạng, khoa học, chân chính, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ðảng ta luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng. Ðiều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Ðảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Ðể làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Ðảng phải mạnh, toàn Ðảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Ðảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng"(1).

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính đảng, tính giai cấp, tính nhân dân của Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự

  Năm 1947, khi viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”(1). Theo Người, "tính đảng" trong mỗi cán bộ, đảng viên đó là: “phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Vì lợi ích của Đảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc”(2).

 • Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia

  Đấu tranh chống phản động, phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) được giao nhiệm vụ nòng cốt, gánh vác trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng thật vẻ vang này.

 • Thư chúc mừng của Bộ trưởng Tô Lâm nhân kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Học viện CSND

  Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày truyền thống Học viện CSND và 10 năm thành lập Khoa Cảnh sát vũ trang, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư chúc mừng tới tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện. BBT Cổng thông tin điện tử xin trân trong đăng tải toàn văn nội dung thư:

 • Phelic Edmundovic Dgieczinxki - Người sáng lập cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới

  Hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (1917 - 2017), mới đây, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Tượng nhà cách mạng Phelic Edmundovic Dgieczinxki - người được coi là biểu tượng cho thế hệ những nhà cách mạng có lối sống trong sạch và trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản. Ông còn là nhà sáng lập cơ quan Công an XHCN đầu tiên trên thế giới với câu nói nổi tiếng: “Người cán bộ Công an phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch”.

 • Đồng chí Lê Duẩn và những bài học lớn về công tác công an

  Đồng chí Lê Duẩn là một người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam. Đồng chí là hiện thân của sự tận tâm, tận tụy, của cống hiến và hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 • Phát huy tài năng và sức trẻ để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc

  Trọng trách đối với tuổi trẻ đoàn viên thanh niên đặt ra những yêu cầu hết sức to lớn. Trong đó công tác đoàn và phong trào thanh niên CAND đòi hỏi cần phải tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò xung kích.

 • Đồng chí Trường Chinh với lực lượng Công an nhân dân

  Đồng chí Trường Chinh (1907 - 1988) sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, quê hương giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, “... vai trò của đồng chí nổi bật là một trong những người lãnh đạo kiệt xuất đã đưa cuộc Cách mạng Tháng Tám đến thành công và đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng”.

 • Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Tô Lâm

  Ngày 01/ 01/2017, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư chúc mừng năm mới tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ công nhân viên, học viên, những người đã và đang từng ngày ra sức giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

 • Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

  Sáng 26/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện Cảnh sát nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.