• Dân vận và thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Bắt đầu từ đạo đức

  Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, dân vận và công tác dân vận là một tư tưởng lớn, ở tầm chiến lược cách mạng, là nét đặc sắc về phương pháp cách mạng; hơn nữa, còn thể hiện sâu sắc triết lý và minh triết Hồ Chí Minh về phát triển xã hội, về con người và cuộc sống với biết bao suy tư, hoài bão, khát vọng của Người.

 • Luận điểm cơ bản về xây dựng Nhà nước ta trong bài báo “Dân vận” của Bác Hồ

   Hơn sáu thập kỷ đã đi qua với nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau, nhưng tư tưởng Dân vận của Bác vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi soi đường cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trong lúc này, khi mà bệnh quan liêu, xa dân có xu hướng tăng, lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước bị giảm sút. Bài viết không bàn về những tư tưởng Dân vận của Bác mà chỉ bàn về một luận điểm “Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” trong bài báo “Dân vận”.

 • Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

  Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định gồm 04 chương 69 điều.

 • Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng

  Quán triệt tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa các quan điểm, đường lối công tác dân vận của Ðảng và từ yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư lần thứ 5 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 25-NQ/TW).

 • Công tác dân vận đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

  …Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2019, tôi rất vui mừng cùng với đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận năm 2018, đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ làm công tác dân vận trong cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

 • Công tác dân vận trong tình hình mới - cần phải có tiêu chí nâng cao chất lượng, hiệu quả

  Đảng ta luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 

 • Đổi mới tuyển sinh vào các trường CAND: Sẽ hạn chế tuyển đầu vào với học sinh phổ thông?

  Năm 2019, ngoài việc điểm chuẩn vào một số chuyên ngành giảm so với năm 2018, năm nay cũng là năm đầu tiên Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và Học viện An ninh nhân dân (ANND) xét tuyển bổ sung chỉ tiêu đối với ngành nghiệp vụ cảnh sát và nghiệp vụ an ninh. Trong đó, số chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của Học viện CSND là 53 chỉ tiêu và Học viện ANND là 5 chỉ tiêu.

 • Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nhân dân phục vụ”

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về công tác dân vận.  

 • Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Bác

  Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị, qua đó xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • 50 năm thực hiện những tư tưởng lớn trong Di chúc của Bác Hồ

  50 năm qua, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh.

 • Bác Hồ của chúng ta

  Mỗi lần nói những lời trìu mến, thân thương về Bác Hồ kính yêu; mỗi dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người; nghiên cứu, học tập và làm theo Người, chúng ta, bạn bè ta, nhất là các khoa học, thường nêu câu hỏi: Những gì đã tạo dựng, đã hun đúc nên thiên tài Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới? Tại sao ở trong con người Hồ Chí Minh lại kết hợp hài hoà, phong phú, bền chặt nhiều phẩm chất cao quý đến như vậy: Một người yêu nước, thương dân hết mực; một chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; một lãnh tụ cộng sản xuất sắc, nhân hậu, được nhiều người, nhiều dân tộc ngưỡng mộ, tôn vinh; một người hiền của mọi thời đại?

 • 50 năm lực lượng Công an nhân dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác

  Nửa thế kỷ thấm thoát trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại những dòng cuối cùng trong bản Di chúc, thời gian không ngừng trôi với sự phát triển vượt bậc của đất nước, sự hội nhập rộng rãi của dân tộc ta với bạn bè quốc tế, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời nghiêm túc học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Sáu điều Bác dạy CAND bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ được giao ở từng thời kỳ cách mạng. 

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

  Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến dịp Quốc khánh 2-9, mỗi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lại bừng lên những tình cảm thiêng liêng và lòng tự hào dân tộc sâu sắc. 74 năm qua, Ngày 2-9 luôn là dịp để nhân dân Việt Nam một lòng hướng về đất nước, tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và bày tỏ tình cảm, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 năm nay càng trở nên có ý nghĩa khi cả nước đang có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề chống tham nhũng

  Trước khi đi xa, về với các bậc tiền bối cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) để lại bản Di chúc lịch sử, là những lời căn dặn cuối cùng về nhiều nội dung, trong đó một trong những nội dung quan trọng là xây dựng, củng cố Đảng, chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng.

 • Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử

  Cách đây 74 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT