• Xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định thành tựu to lớn, vai trò, vị trí quan trọng của lực lượng Công an trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ qua.  

 • Thư chúc mừng năm mới của Giám đốc Học viện

  Nhân dịp năm mới 2019 và đón Xuân Kỷ Hợi, Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã có Thư chúc mừng, động viên cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên các hệ học. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của đồng chí Giám đốc Học viện.

 • Đảng ta

  “Đảng ta”- hai tiếng ấy vang vang trong tâm những người Việt Nam yêu nước một cách tự nhiên và tất nhiên như bình minh ló rạng sau đêm, như nắng xuân bừng xanh cây lá sau mùa đông sương giá!

 • Định hướng phát triển công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đào tạo lực lượng Cảnh sát tại Học viện Cảnh sát nhân dân thời gian tới

  Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển của mỗi đơn vị. Do vậy, thời gian qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tích cực và chủ động tham gia các hoạt động hợp tác, đặc biệt là trong công tác đào tạo Cảnh sát với các tổ chức quốc tế, các trường đại học lớn trong khu vực và trên thế giới.

 • Đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới

  Trong những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức ngày càng có sự chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn chung, mặc dù còn nhiều hạn chế về chế độ, chính sách, đãi ngộ song đội ngũ tri thức Công an nhân dân vẫn khẳng định được vị trí, vai trò to lớn trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong bài viết, tác giả đã chỉ ra ưu, nhược điểm đồng thời đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

 • Công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới

  Thời gian qua, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đã phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ của toàn lực lượng công an, tạo được thế trận mới, vững chắc để bảo đảm an ninh quốc gia, giải quyết có hiệu quả các vấn đề quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đồng thời tham gia tích cực trong việc làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Toàn văn bài phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

  Sáng 01/02 (tức 27 Tết Kỷ Hợi), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Cổng TTĐT Học viện xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt.

 • Đất nước bước vào mùa xuân mới với tâm thế và quyết tâm lớn

  Sáng 1-2 (tức 27 Tết Kỷ Hợi), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Cổng thông tin điện tử Học viện xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt.

 • Xây dựng chương trình đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân - những vấn đề đặt ra và phương hướng hoàn thiện trong giai đoạn hiện nay

  Bài viết khái quát nội hàm của chương trình đào tạo nói chung, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra một vài hạn chế, bất cập của chương trình đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo tại Học viện trong thời gian qua. Đồng thời, nêu ra một số giải pháp, phương hướng góp phần hoàn thiện việc xây dựng chương trình đào tạo trong thời gian tới đối với một số chuyên ngành, gắn lý luận với thực tiễn đào tạo lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát trong tình hình mới.

 • Công tác hậu cần tại Học viện Cảnh sát nhân dân - những định hướng trong thời gian tới

  Hơn 50 năm, cùng với sự phát triển của Học viện Cảnh sát nhân dân, công tác hậu cần của Học viện đã từng bước chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tận dụng các thời cơ thuận lợi, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của học viện, hoàn thành mọi yêu cầu công tác. Bài viết đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được và các nội dung trọng tâm cần thực hiện của công tác hậu cần trong thời gian tới.

 • Đạo làm Tướng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 74 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết quan trọng: “Đạo làm Tướng theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

 • Thư cảm ơn của Hội đồng sư phạm Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

  Ngày 22/01/2019, Học viện CSND nhận được Thư cảm ơn của Hội đồng sư phạm Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm về việ tổ chức buổi Tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng tải toàn văn nội dung Thư cảm ơn.

 • Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Hiện nay, sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động tới mọi lĩnh vực trong xã hội, trong đó có hoạt động thư viện. Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân đang không ngừng đổi mới, xây dựng thành “thư viện thông minh” đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Bài viết đánh giá hoạt động của Thư viện trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động của thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thư viện điện tử.

 • Công tác quản lý học viên tại Học viện Cảnh sát nhân dân - những định hướng trong thời gian tới

  Xác định công tác quản lý giáo dục học viên tại Học viện Cảnh sát nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để từ đó xây dựng nhân cách người sĩ quan Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, năm học 2018 - 2019 Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân xác định một trong ba khâu đột phá của nhà trường là công tác quản lý giáo dục học viên. Để làm tốt công tác này, tác giả đã đánh giá thực trạng và đề ra những định hướng về công tác quản lý giáo dục học viên trong thời gian tới.

 • Học viện Cảnh sát nhân dân chú trọng công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mặt công tác

  Trong những năm qua, Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác và quyết định những bước đi trong quá trình phát triển và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của nhà trường. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Học viện quan tâm đồng bộ trên các mặt và góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trong bài viết, tác giả đã đề xuất 05 giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT