• “Cần Kiệm Liêm Chính” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, một lãnh tụ thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một người rất gần gũi với nhân dân. Đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính” là một thực hành nổi bật và xuyên suốt cuộc đời Bác. Bác quan niệm “Cần, kiệm, liêm, chính” là 4 đức tính quan trọng của con người, giống như “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có 4 đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người...”. Lời dạy ấy của Bác cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị nhân văn và tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, cách đây 133 năm.

 • Thư cảm ơn của Quân khu 7 - Bộ Quốc phòng

  Ngày 12/5/2023, Quân khu 7 - Bộ Quốc phòng có Thư cảm ơn gửi Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã phối hợp  tham gia Chuyến hải trình đến huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện CSND trân trọng đăng tải toàn văn Thư cảm ơn.

 • Thư chúc mừng của Học viện Volgograd - Bộ Nội vụ Liên bang Nga

  Ngày 15/5/2023, Học viện Volgograd - Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã gửi Thư chúc mừng Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Học viện (15/5/1968 - 15/5/2023). Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện CSND trân trọng đăng tải toàn văn Thư chúc mừng của Học viện Volgograd - Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân: Giá trị lý luận và thực tiễn

  “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, quý giá, luôn được các thế hệ Công an nhân dân quán triệt, học tập, thực hành một cách nghiêm túc, tự giác; là cội nguồn sức mạnh, động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên lực lượng Công an nhân dân tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam

  Mùa Xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Ðảng Cộng sản Việt Nam. Đây là đóng góp to lớn có tính bước ngoặt tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho Việt Nam. Không chỉ là người sáng lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và rèn luyện Đảng ta thành một đảng kiên cường, giàu bản lĩnh và kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng cũng như xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.  

 • Học viện CSND không ngừng đổi mới, sáng tạo, viết tiếp truyền thống Anh hùng

  Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tiền thân là Khoa CSND thuộc Trường Công an Trung ương, được thành lập ngày 15/5/1968. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Học viện CSND đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao khi hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.  

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”

  55 năm trước, từ các ngày 01 đến 15/5/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lại và viết lại bản Di chúc của Người vẫn với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật". Trong đó, ngày 11/5, đúng 9h sáng, Người tiếp tục viết Di chúc phần nói về công tác chỉnh đốn Đảng: Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân…” (1). Không chỉ là người sáng lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và rèn luyện Đảng ta thành một Đảng kiên cường, trong sạch, vững mạnh. Vấn đề xây dựng Đảng là một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đầu tiên trong bản Di chúc.  

 • Lịch ôn thi Đại học văn bằng 2, tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học, mở tại Học viện CSND, đợt tháng 6 năm 2023

  Học viện CSND thông báo Lịch ôn thi Đại học văn bằng 2, tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học, mở tại Học viện CSND, đợt tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau:

 • Thông báo dạng thức đề thi và đề thi tham khảo dành cho tuyển sinh văn bằng 2 tuyển mới CAND mở tại Học viện CSND năm 2023

  Học viện CSND ban hành dạng thức đề thi và đề thi tham khảo dành cho tuyển sinh đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND tại Học viện CSND năm 2023 như sau:

 • Thông báo điểm thi tuyển sinh lớp Đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học theo hình thức VLVH, mở tại C10 và thời hạn nhận Đơn phúc khảo

  Hội đồng tuyển sinh Học viện CSND thông báo điểm thi Tuyển sinh lớp Đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học theo hình thức VLVH, mở tại C10 và thời hạn nhận Đơn phúc khảo.

 • Một số nội dung lớn của Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá toàn diện, tổng thể thực trạng, tác động của dự án Luật, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý hồ sơ dự án Luật và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến các cơ quan của Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm nhiều cấp với sự tham gia đông đảo của hồ sơ các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động... Đến nay, dự án Luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia.

 • Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - Mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc

  Ngày này cách đây 48 năm, ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn. Đây là chiến dịch quyết chiến chiến lược lớn nhất của quân và dân ta đánh vào trung tâm đầu não quan trọng nhất của chính quyền, quân đội nguỵ ở Sài Gòn-Gia Định và các vùng phụ cận, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

 • Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta; không những ghi vào lịch sử Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX, mà còn là nét nổi bật và đặc sắc nhất của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, nghệ thuật tạo và nắm thời cơ giành thắng lợi quyết định trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 • Thư cảm ơn của Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh

  Ngày 21/4/2023, Học viện CSND nhận được Thư cảm ơn của Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức về phòng, chống tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi và kết nối, chuyển tuyến cho nhân viên xã hội và cán bộ địa phương. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng tải toàn văn Thư cảm ơn.

 • Công bố dạng thức, đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023

  Bộ Công an vừa công bố dạng thức, đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023. Về cơ bản, đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm nay giống với năm 2022, chỉ có một số điều chỉnh để phù hợp với Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2023. Việc Bộ Công an công bố dạng thức, đề tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND nhằm giúp thí sinh dễ hình dung về bài thi, từ đó có kế hoạch ôn thi phù hợp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT