• Cách mạng Tháng Mười - Những giá trị không thể phủ nhận

  Gần 70 năm tồn tại, Liên Xô là một nhân tố quan trọng quyết định những vấn đề lớn của thế giới. Liên Xô đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của phong trào cách mạng thế giới đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Liên Xô đã có vai trò quyết định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa phát xít.

 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

  Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết khẳng định những đóng góp quan trọng của phụ nữ Công an nhân dân (CAND) vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) của đất nước. Cổng Thông tin điện tử Học viện CSND xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

  Nhân kỷ niệm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân”. Cổng Thông tin điện tử Học viện Cảnh sát nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

 • Kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"

  Tháng 10 năm nay, Ðảng ta kỷ niệm 70 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ (10-1947 - 10-2017). Một tác phẩm mẫu mực, một vầng dương chiếu sáng công việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng của Ðảng ta từ bấy đến nay.

 • Thư chúc mừng của Học viện Thi hành án hình sự Liên Bang Nga

  Ngày 25/9/2017, Học viện CSND phối hợp với Viện CL&KH Công an tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an XHCN trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với CAND Việt Nam”. Học viện Thi hành án hình sự Liên Bang Nga đã gửi thư chúc mừng và đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo khoa học. BBT Cổng thông tin điện tử xin trân trọng đăng tải toàn văn nội dung thư.

 • Phát huy truyền thống - Đoàn kết đồng thuận - Đổi mới toàn diện hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện CSND*

  Ngày 26/9/2017, Học viện CSND đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. BBT Cổng thông tin điện tử Học viện xin trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tại lễ khai giảng. (* Tiêu đề bài viết do BBT đặt)

 • “Học viện CSND thông minh” bước đột phá để vươn tới đại học trọng điểm quốc gia

  Hiện nay, các trường đại học trên thế giới và Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi phương thức đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là bước đi quan trọng để các trường đại học truyền thống tồn tại và phát triển.

 • Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

  Ngày 01/9, Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã có thư chúc mừng ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện CSND xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn nội dung thư.

 • Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử.

  Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hôi chủ nghĩa Việt Nam).

 • Nhân dân với Công an nhân dân

  Khi đề cập đến vai trò của quần chúng đối với Nhà nước, xã hội và lịch sử, C.Mác đã khẳng định: “Chủ quyền của nhân dân không phải là cái phát sinh từ chủ quyền của nhà vua, mà ngược lại, chủ quyền của nhà vua dựa trên chủ quyền của nhân dân…”(1); “không phải chế độ nhà nước tạo ra nhân dân mà nhân dân tạo ra chế độ nhà nước”(2).

 • Lực lượng Cảnh sát nhân dân chủ động nâng cao khả năng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  Ngày 18/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2017) - ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Cổng thông tin điện tử Học viện CSND xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng. (* Tiêu đề bài viết do BBT Cổng thông tin điện tử Học viện CSND đặt)

 • Phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, khắc ghi hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Cảnh sát trong lòng nhân dân

  Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2017), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khắc ghi hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát trong lòng nhân dân”. Ban Biên tập Cổng thông tin Học viện CSND xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

 • Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  Là một đảng Mác-xít, Lê-nin-nít cách mạng, khoa học, chân chính, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ðảng ta luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng. Ðiều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Ðảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Ðể làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Ðảng phải mạnh, toàn Ðảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Ðảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng"(1).

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính đảng, tính giai cấp, tính nhân dân của Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự

  Năm 1947, khi viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”(1). Theo Người, "tính đảng" trong mỗi cán bộ, đảng viên đó là: “phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Vì lợi ích của Đảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc”(2).

 • Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia

  Đấu tranh chống phản động, phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) được giao nhiệm vụ nòng cốt, gánh vác trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng thật vẻ vang này.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10