Hội thảo khoa học: “Phòng, chống tội phạm đánh bạc trên không gian mạng”

Ngày 30/3/2023, Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học “Phòng, chống tội phạm đánh bạc trên không gian mạng”. Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo.

Đã xem: 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10