Tạp chí CSND góp phần phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện CSND
Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện CSND tặng Giấy khen cho các biên tập viên và cộng tác viên đã có nhiều đóng góp cho Tạp chí CSND trong thời gian qua

Ngày 23/10/1995 Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin cấp Giấy phép số 2341/GP cho phép xuất bản Tạp chí Trật tự an toàn xã hội. Tháng 1/1996, Tạp chí ra mắt bạn đọc số đầu tiên với tên gọi là Tạp chí Trật tự an toàn xã hội của trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND). Tháng 4/2006, Tạp chí được tái xuất bản với tên gọi Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 67/GP-BVHTT gắn với giai đoạn nhà trường phát triển thành Học viện CSND. Để đáp ứng yêu cầu xuất bản Tạp chí trong tình hình mới, tháng 12/2010, Tạp chí tiếp tục được đổi tên thành Tạp chí CSND. Đến nay, Tạp chí CSND gồm: Tạp chí CSND chính, Tạp chí CSND bằng tiếng Anh, Chuyên đề Tội phạm học và khoa học hình sự, Chuyên đề An toàn giao thông, Chuyên đề Lý luận và đào tạo Cảnh sát và Trang Thông tin điện tử. Việc ra đời 5 ấn phẩm in của Tạp chí CSND và Trang Thông tin điện tử đã khẳng định bước phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng của Tạp chí.

Sự ra đời của Tạp chí CSND trong quá trình xây dựng và trưởng thành đã góp phần hết sức quan trọng vào sự phát triển chung của Học viện CSND. Tạp chí CSND thuộc Viện Khoa học Cảnh sát, là cơ quan lý luận chính trị, nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện CSND, là diễn đàn, kênh thông tin để trao đổi kinh nghiệm thuộc lĩnh vực hoạt động của lực lượng Công an; có trách nhiệm giúp lãnh đạo Viện Khoa học Cảnh sát và Giám đốc Học viện tổ chức, xuất bản Tạp chí theo Giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ chức tổng kết lý luận và thực tiễn phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Cảnh sát và của Học viện. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Tạp chí CSND đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, là Tạp chí lý luận chính trị, nghiệp vụ CSND, Tạp chí đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong nhiều năm qua, Tạp chí CSND luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an và của Học viện. Tạp chí đã thường xuyên bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Với 463 số, gần 8000 bài viết được đăng tải trong đó tạp chí luôn chú trọng nhiều đến các chuyên mục bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước, của Ngành, bám sát và thông tin kịp thời tình hình kinh tế, chính trị văn hóa xã hội; có nhiều bài phân tích sâu, luận chứng về mặt khoa học để góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản nghị quyết chỉ thị của Ngành đến cán bộ, giảng viên và độc giả trong Ngành. Tạp chí luôn có những chuyên mục với nhiều bài viết tuyên truyền, giới thiệu, phân tích, tổng kết về các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Học viện CSND phát động, thu hút sự quan tâm của độc giả cũng như các nhà khoa học trên khắp cả nước. Tiêu biểu như: Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tạp chí CSND đã chủ động xây dựng chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong từng số Tạp chí. Đến nay, chuyên mục này đã đăng tải được trên 100 bài viết về những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhiều bài viết đã phân tích những hành động, việc làm cụ thể của các tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó đã góp phần không nhỏ trong chuyển biến nhận thức cũng như hành động của cán bộ, học viên Học viện CSND cũng như cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, làm cho các cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Các bài viết tuyên truyền về các phong trào do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn trực thuộc các đơn vị trong và ngoài Học viện CSND phát động cũng được Tạp chí cập nhật kịp thời. Đến nay, Tạp chí CSND đã đăng tải được trên gần 200 bài viết về các phong trào đoàn thể của Bộ Công an và của Học viện CSND.

Có thể khẳng định rằng, Tạp chí CSND có những đóng góp quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạp chí CSND thường xuyên có các bài tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cách vận dụng chủ nghĩa Mác xít trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trong phương thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Những bài viết trên có ý nghĩa quan trọng trong bồi dưỡng, giáo dục nhận thức lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất chính trị cho cán bộ, học viên Học viện CSND.

Thứ hai, Tạp chí CSND là diễn đàn đăng tải những kết quả nghiên cứu khoa học trong lực lượng CSND nói chung và của cán bộ giảng viên Học viện CSND.

Cùng với sự phát triển chung của Học viện, Tạp chí CSND được Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an cho phép tăng kỳ xuất bản với 3 Chuyên đề: Chuyên đề Tội phạm học và khoa học hình sự, Chuyên đề An toàn giao thông, Chuyên đề Lý luận và đào tạo Cảnh sát. Tạp chí đã trở thành diễn đàn trao đổi học thuật, nghiên cứu, phổ biến tri thức khoa học chuyên ngành chuyên sâu về khoa học hình sự, khoa học trinh sát, khoa học quản lý nhà nước về an ninh trật tự, khoa học cải tạo và giáo dục phạm nhân... Tạp chí CSND đã đăng tải gần 2000 bài nghiên cứu trao đổi về lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội như phòng chống tội phạm hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống tội phạm về kinh tế và chức vụ, tội phạm môi trường...; gần 800 bài đăng tải trong chuyên mục nghiên cứu trao đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế... Tạp chí CSND luôn gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm; đã đăng tải hàng nghìn tin, ảnh, bài giới thiệu về các hội nghị khoa học, luận văn, luận án, tài liệu nghiên cứu...

Tổng hợp số liệu của 5 ấn phẩm của Tạp chí CSND xuất bản năm 2017 đã đăng tải 872 bài viết trong đó bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cục, vụ, viện, trường, Giám đốc Công an tỉnh thành là 89 bài chiếm 10,3%; 286 bài viết có học hàm học vị Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ chiếm 32,7%; bài viết từ Công an các địa phương thuộc 3 miền Bắc, Trung và Nam là 313 bài chiếm 36%; số lượng các bài của nghiên cứu sinh, cao học chiếm khoảng 23%...

Tạp chí CSND chính và các Chuyên đề luôn gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm; đã đăng tải hàng nghìn tin, ảnh, bài giới thiệu về các hội nghị khoa học, luận văn, luận án, tài liệu nghiên cứu... Các bài viết đăng trên Tạp chí đều mang tính lý luận và thực tiễn cao, là sự kết tinh những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ thực tiễn. Vì vậy, trong thời gian qua, Tạp chí đã tạo nên sự ảnh hưởng rõ nét đối với lực lượng Công an nhân dân, góp phần phát triển lý luận khoa học Công an, cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các trường Công an nhân dân. Với 5 ấn phẩm xuất bản hàng tháng, phát hành tới các Học viện, trường CAND, các cục, vụ, viện, và đơn vị Công an của các tỉnh thành trong cả nước, Tạp chí trở thành cầu nối giữa nhà trường và thực tiễn chiến đấu, tạo nên mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo của Học viện với các cơ quan cục, vụ, viện và công an các địa phương. Tạp chí CSND với ấn phẩm tiếng Anh đã và đang là cầu nối góp phần đẩy mạnh chủ trương của Học viện CSND về mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong giáo dục - đào tạo những năm qua.

Từ khi thành lập đến nay, Tạp chí CSND đã chủ động định hướng, thu hút các nhà khoa học cộng tác và đăng tải được hàng trăm bài viết về các vấn đề lý luận nghiệp vụ Công an. Nhiều bài viết mang tính tổng quan, khái quát về quá trình hình thành, phát triển của lý luận nghiệp vụ của ngành, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Tạp chí CSND và các Chuyên đề còn kết hợp với Công an các đơn vị, địa phương tham gia tổ chức các hội thảo khoa học nhằm tổng kết về lý luận và thực tiễn bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ động thực hiện các số chuyên đề góp phần tổng kết về lý luận, nghiệp vụ của ngành.

Thông qua việc đăng tải các bài nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Tạp chí CSND đã tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ thực tiễn công bố những kết quả nghiên cứu mới của mình, phát hiện những vấn đề mới của thực tiễn hay những “khoảng trống” về lý luận cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện…

Thứ ba, Tạp chí CSND là diễn đàn thông tin những vấn đề lý luận, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên ở Học viện CSND.

Một trong những đóng góp rất quan trọng của Tạp chí CSND trong hơn 20 năm qua là góp phần xây dựng đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và đội ngũ giảng viên các trường CAND. Đây là đội ngũ những người làm khoa học, làm công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, có vai trò quyết định đến sự phát triển của lý luận, khoa học nghiệp vụ của ngành. Tạp chí CSND đã đăng tải hàng nghìn bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và đội ngũ cán bộ, giảng viên CAND. Qua đó, góp phần đào tạo, nâng cao trình độ cho chính đội ngũ này và cho toàn lực lượng CAND cũng như giúp hoàn thiện các chức danh nghiên cứu, giảng dạy, học hàm, học vị của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Hiện nay, Học viện CSND tự hào có đội ngũ 12 Giáo sư, 38 Phó Giáo sư, gần 200 Tiến sĩ, hàng trăm giảng viên chính và giảng viên. Điều đó, minh chứng sự đóng góp không nhỏ của Tạp chí trong việc phát triển nguồn lực cán bộ chất lượng cao cho Học viện cũng như cho Ngành Công an.

Tạp chí luôn có chính sách khuyến khích, động viên và thu hút sự cộng tác của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và đội ngũ cán bộ, giảng viên như ưu tiên đăng bài của những chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của lý luận, khoa học; đặc biệt, Tạp chí CSND đã trở thành diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào truyền thống 25 năm đào tạo sau đại học của Học viện với 4.093 học viên cao học trong đó đã cấp bằng Thạc sĩ cho 2.964 học viên; 22 khóa đào tạo nghiên cứu sinh trong tổng số 863 nghiên cứu sinh đã có 420 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Công tác thông tin, trao đổi, nghiên cứu trên các ấn phẩm Tạp chí CSND đã góp phần quan trọng phát triển đội ngũ các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu để Học viện CSND được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Ngành vào năm 2015 mà còn góp phần để đưa Học viện sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn Quốc gia.

Tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm Học viện CSND, trong những năm tiếp theo, mục tiêu tổng quát là tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Tạp chí, thực sự trở thành cơ quan ngôn luận của Học viện CSND, diễn đàn trao đổi về lý luận, nghiệp vụ khoa học Cảnh sát trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Để thực hiện được mục tiêu đó, định hướng phát triển của Tạp chí trong thời gian tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực cụ thể là:

Một là, tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích trong công tác tuyên truyền về các vấn đề chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Ngành. Đồng thời, tiếp tục tổ chức nghiên cứu làm rõ các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ phục vụ tốt cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

 Năm 2018 hướng chủ đề tập trung vào công tác giáo dục - đào tạo, xây dựng lực lượng chào mừng 50 năm ngày truyền thống Học viện; Quán triệt Nghị quyết XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 70 năm 6 điều Bác Hồ dạy CAND; 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 200 năm ngày sinh C.Mác và những giá trị lịch sử, vai trò kim chỉ nam của chủ nghĩa Mác - Lênin; 170 năm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản; năm nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND; nghiên cứu, triển khai, áp dụng Bộ Luật Điều tra hình sự; một số điểm mới được bổ sung, sửa đổi trong bộ Luật Hình sự, một số tội phạm mới được quy định trong bộ luật hình sự được áp dụng năm 2018; năm 2018 là năm an toàn giao thông và áp dụng Luật Giao thông đường bộ, đường sắt sửa đổi; vấn đề công nghệ giao thông thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; những vấn đề tội phạm học thời kỳ hội nhập, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm mạng; an ninh mạng; tội khủng bố quốc tế; vấn đề xung đột xã hội, tôn giáo, dân tộc; vấn đề đổi mới quản lý cư trú, quản lý dân cư; lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng; vấn đề tội phạm có tổ chức, tổ chức mafia tội phạm…

Hai là, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các bài viết của Tạp chí. Bên cạnh việc duy trì các chuyên mục thường kỳ, trọng tâm, Tạp chí CSND sẽ chú trọng xây dựng các chuyên mục mới, các chuyên đề mang tính lý luận và thực tiễn cao phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Ba là, phát triển tạp chí CSND tiếng Anh đạt tới quy chuẩn để tính điểm tạp chí quốc tế; nâng cấp Trang Thông tin điện tử thành Tạp chí CSND điện tử theo hướng mở rộng tính năng, tính tiện ích, số hóa các ấn phẩm của Tạp chí; các chuyên đề chú trọng xây dựng các chuyên mục chuyên sâu mang tính chuyên ngành nghiệp vụ Cảnh sát, khắc phục tình trạng các chuyên mục mang tính chung chung.

Bốn là, củng cố và phát triển đội ngũ cộng tác viên. Thường xuyên duy trì và củng cố đội ngũ cộng tác viên hiện có và phát triển thêm đội ngũ cộng tác viên, nhất là cộng tác viên tại Công an các vụ, cục, Công an các địa phương bằng hình thức tích cực mời các cá nhân, tập thể trong và ngoài Học viện tham gia viết bài trên Tạp chí, vừa đặt bài cụ thể, vừa khuyến khích cộng tác theo chủ đề, chuyên mục. Chú trọng tạo mối quan hệ, mời các cộng tác viên có học hàm, học vị cao viết bài trên các lĩnh vực nghiên cứu, trao đổi.

Với gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí CSND là một trong những tạp chí có số lượng ấn phẩm nhiều nhất trong hệ thống tạp chí của ngành Công an. Quá trình hình thành, phát triển của Tạp chí CSND luôn được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Ban Giám đốc Học viện CSND. Vì vậy, những thành quả đạt được Tạp chí đã góp phần xây dựng và phát triển Học viện CSND vững mạnh hôm nay.

Đại tá, PGS.TS Phạm Thái Bình

 Trưởng phòng, Phó Tổng biên tập thường trực - Tạp chí CSND - Học viện CSND

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT