Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, Đoàn Thanh niên Học viện CSND đã tổ chức thi báo tường với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống Anh hùng của Học viện CSND cũng như ca ngợi công ơn thầy cô và tình cảm giữa thầy và trò trong học tập, rèn luyện.Thực hiện: Ly Ly - XT

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT