Trang chủThư viện Ảnh

Thư viện Ảnh

Chương trình tình nguyện “Vòng tay yêu thương - Trao em nụ cười”

Được sự đồng ý của Đoàn Thanh niên Học viện CSND, ngày 07/01/2017, Hội đồng hương Cao Bằng tại Học viện phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện “Vòng tay yêu thương - Trao em nụ cười” tại Trung tâm phục hồi chức năng và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng.T/h: Trần Quang

 • Công tác bán hàng gây quỹ từ thiện được thực hiện tại Học viện CSND

  Công tác bán hàng gây quỹ từ thiện được thực hiện tại Học viện CSND

 • Đoàn viên đoàn thiện nguyện trước giờ khởi hành

  Đoàn viên đoàn thiện nguyện trước giờ khởi hành

 • Nhiều phần quà có ý nghĩa được trao trong chương trình thiện nguyện

  Nhiều phần quà có ý nghĩa được trao trong chương trình thiện nguyện

 • Đoàn viên, thanh niên Học viện CSND giao lưu cùng các em nhỏ

  Đoàn viên, thanh niên Học viện CSND giao lưu cùng các em nhỏ

 • Cùng những phần quà nhỏ dành cho các em

  Cùng những phần quà nhỏ dành cho các em

 • Niềm vui của các em nhỏ tại Trung tâm

  Niềm vui của các em nhỏ tại Trung tâm

 • Đoàn viên, thanh niên Học viện CSND vui cùng niềm vui của các em học sinh

  Đoàn viên, thanh niên Học viện CSND vui cùng niềm vui của các em học sinh

 • Đoàn viên, thanh niên Học viện CSND tham gia lao động tình nguyện

  Đoàn viên, thanh niên Học viện CSND tham gia lao động tình nguyện