Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà trồng cây đầu xuân

Hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân Giáp Ngọ 2014, ngày 14/01, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện CSND đã trồng cây tặng nhà trường.Thực hiện: Quyết Chiến

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc trồng cây đầu xuân

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc trồng cây đầu xuân

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc trồng cây đầu xuân

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc trồng cây đầu xuân

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc trồng cây đầu xuân

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc trồng cây đầu xuân

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc chụp ảnh lưu niệm

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT