Học viên Học viện CSND tăng cường cho Công an Thành phố Hà Nội bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014

Để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp Tết nguyên đán 2014, 500 học viên năm thứ 3 Học viện CSND đã được tăng cường cho Công an thành phố Hà Nội.Thực hiện: Xuân Thanh

Học viên Học viện CSND ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014

Học viên Học viện CSND ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014

Học viên Học viện CSND ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014

Học viên Học viện CSND ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014

Học viên Học viện CSND ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014

Học viên Học viện CSND ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014

Học viên Học viện CSND ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

Học viên Học viện CSND điều khiển phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt dịp giáp Tết

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT