Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 khối cán bộ

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Học viện CSND đã tổ chức Hội diễn văn nghệ khối cán bộ nhằm chúc mừng và tri ân các thầy, cô giáo đang công tác tại Học viện. Thực hiện: Ly Ly

Tiết mục hát múa phụ họa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát múa phụ họa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Thiếu tướng, TS. Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội diễn

Thiếu tướng, TS. Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội diễn

Đồng chí Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng cho đại diện các đợn vị

Đồng chí Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng cho đại diện các đợn vị

Tiết mục hát đơn ca của đồng chí Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện

Tiết mục hát đơn ca của đồng chí Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện

Tiết mục hát múa phụ họa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát múa phụ họa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát múa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát múa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát tốp ca nam nữ tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát tốp ca nam nữ tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát múa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát múa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Hát đơn ca nam tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Hát đơn ca nam tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục múa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục múa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát múa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát múa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát tốp ca nam nữ tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

Tiết mục hát tốp ca nam nữ tại Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 khối cán bộ

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT