Trang chủThư viện Ảnh

Thư viện Ảnh

Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm 10 năm xây dựng và trưởng thành (2007 - 2017)

Trải qua 10 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện CSND và lãnh đạo Viện Khoa học Cảnh sát cũng như sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể cán bộ, Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và điều tra tội phạm đã khắc phục mọi khó khăn nhằm khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nghiên cứu khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Tội phạm học và Điều tra tội phạm của lực lượng CAND và cả nước.

 • Trung tâm NCTPH&ĐTTP được thành lập ngày 14/9/2007

  Trung tâm NCTPH&ĐTTP được thành lập ngày 14/9/2007

 • Lễ ra mắt viện Khoa học Cảnh sát ngày 30-11-2015

  Lễ ra mắt viện Khoa học Cảnh sát ngày 30/11/2015

 • Cán bộ Trung tâm TPH&ĐTTP trồng cây nhân dịp đầu xuân 2014

  Cán bộ Trung tâm TPH&ĐTTP trồng cây nhân dịp đầu xuân 2014

 • Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm NCTP & ĐTTP trong Ngày hội sách của Học viện Cảnh sát Nhân dân

  Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm NCTP & ĐTTP trong Ngày hội sách của Học viện Cảnh sát Nhân dân

 • Các đại biểu và học viên tham quan gian sách của Trung tâm NCTPH&ĐTTP trong Ngày hội đọc sách

  Các đại biểu và học viên tham quan gian sách của Trung tâm NCTPH&ĐTTP trong Ngày hội đọc sách

 • Lãnh đạo Trung tâm NCTPH&ĐTTP tặng sách cho Công an huyện Mộc Châu, Sơn La

  Lãnh đạo Trung tâm NCTPH&ĐTTP tặng sách cho Công an huyện Mộc Châu, Sơn La

 • Cán bộ Trung tâm NCTPH&ĐTTP giao lưu với Công an huyện Mộc Châu

  Cán bộ Trung tâm NCTPH&ĐTTP giao lưu với Công an huyện Mộc Châu

 • Chi hội Viện KHCS nhận giải đặc biệt Cắm hoa ngày Quốc tế phụ nữ

  Chi hội Viện KHCS nhận giải đặc biệt Cắm hoa ngày Quốc tế phụ nữ

 • Trung tâm TPH & ĐTTP tặng hoa chúc mừng NCS sinh hoạt khoa học tại trung tâm bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

  Trung tâm TPH & ĐTTP tặng hoa chúc mừng NCS sinh hoạt khoa học tại trung tâm bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

 • Tập thể Giảng viên, học viên khóa Tập huấn Kỹ năng thu thập, quản lý và phân tích thông tin tội phạm về động vật hoang dã

  Tập thể Giảng viên, học viên khóa Tập huấn Kỹ năng thu thập, quản lý và phân tích thông tin tội phạm về động vật hoang dã

 • Hội thảo Đổi mới công tác, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy khu vực Tây Nam Bộ

  Hội thảo Đổi mới công tác, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy khu vực Tây Nam Bộ

 • Các đại biểu dự Hội thảo 70 năm đảm bảo an ninh trật tự của Công an thủ đô Hà Nội

  Các đại biểu dự Hội thảo 70 năm đảm bảo an ninh trật tự của Công an thủ đô Hà Nội

 • Hội thảo khoa học lý luận về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng Asean

  Hội thảo khoa học lý luận về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng Asean

 • Hội thảo Nhu cầu của lực lượng thực thi pháp luật trong đấu tranh với tội phạm liên quan đến động vật hoang dã

  Hội thảo Nhu cầu của lực lượng thực thi pháp luật trong đấu tranh với tội phạm liên quan đến động vật hoang dã

 • Hội thảo Lồng ghép nội dung điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm hại trẻ em vào chương trình đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân

  Hội thảo Lồng ghép nội dung điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm hại trẻ em vào chương trình đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân

 • Tập huấn Kỹ năng thu thập, quản lý và phân tích thông tin tội phạm về động vật hoang dã tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

  Tập huấn Kỹ năng thu thập, quản lý và phân tích thông tin tội phạm về động vật hoang dã tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

 • Tập huấn giảng viên nguồn Điều tra tội phạm sử dụng máy tính xâm hại trẻ em

  Tập huấn giảng viên nguồn Điều tra tội phạm sử dụng máy tính xâm hại trẻ em