Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng và phu nhân thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 1/12/1992 (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng và phu nhân thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 1/12/1992 (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại vườn hoa trong khuôn viên Đại sứ quán). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại vườn hoa trong khuôn viên Đại sứ quán). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại phòng khách của Đại sứ quán)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại phòng khách của Đại sứ quán)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại phòng khách của Đại sứ quán)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại phòng khách của Đại sứ quán)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thiếu nhi dũng sĩ miền Nam gặp gỡ Đoàn đại biểu Viện Hữu nghị các dân tộc Cuba trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 2/1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thiếu nhi dũng sĩ miền Nam gặp gỡ Đoàn đại biểu Viện Hữu nghị các dân tộc Cuba trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 2/1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thiếu nhi dũng sĩ miền Nam gặp gỡ Đoàn đại biểu Viện Hữu nghị các dân tộc Cuba trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 2/1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thiếu nhi dũng sĩ miền Nam gặp gỡ Đoàn đại biểu Viện Hữu nghị các dân tộc Cuba trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 2/1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1968. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1968. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1968. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1968. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1968. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1968. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng thống Cuba Ốtvanđô Đốticốt tại ngôi nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch, ngày 29/10/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng thống Cuba Ốtvanđô Đốticốt tại ngôi nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch, ngày 29/10/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng thống Cuba Ốtvanđô Đốticốt tại ngôi nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch, ngày 29/10/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng thống Cuba Ốtvanđô Đốticốt tại ngôi nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch, ngày 29/10/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn trong lễ tiếp nhận tặng phẩm của Đảng Cộng sản Italia tặng Đảng Lao động Việt Nam, tháng 12/1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn trong lễ tiếp nhận tặng phẩm của Đảng Cộng sản Italia tặng Đảng Lao động Việt Nam, tháng 12/1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Chính phủ Bungari thăm Việt Nam, năm 1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Chính phủ Bungari thăm Việt Nam, năm 1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Enricô Béclinhgiơ, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italia thăm Việt Nam, năm 1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Enricô Béclinhgiơ, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italia thăm Việt Nam, năm 1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình tại Phủ Chủ tịch, tháng 11/1964. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình tại Phủ Chủ tịch, tháng 11/1964. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu các nước sang dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình (họp tại Hà Nội, tháng 11/1964). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu các nước sang dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình (họp tại Hà Nội, tháng 11/1964). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu các nước sang dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình (họp tại Hà Nội, tháng 11/1964). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu các nước sang dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình (họp tại Hà Nội, tháng 11/1964). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Tại Khu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn Đoàn Vô tuyến – Truyền hình Pháp về những vấn đề chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và về sự tiến triển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (5/1964)

Tại Khu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn Đoàn Vô tuyến – Truyền hình Pháp về những vấn đề chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và về sự tiến triển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (5/1964)

Hồ Chủ tịch và các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII tại điện Kremlin, tháng 10/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Hồ Chủ tịch và các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII tại điện Kremlin, tháng 10/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

1 2 3 4

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT