TAG: 2018 - 2019

  • Kết quả đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Cảnh sát nhân dân trong 2 năm 2018 - 2019

    Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tiến hành tuyển sinh và tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị được 02 năm (2018 - 2019). Trong bài viết tác giả đề cập đến một số nội dung cơ bản nhất có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Cảnh sát nhân dân thời gian vừa qua. Qua đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT