TAG: an ninh xã hội

  • Hội đồng Lý luận trung ương nghiệm thu Đề tài cấp Nhà nước của Học viện Cảnh sát nhân dân

    Ngày 11/11/2019 tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp quốc gia dưới sự chủ trì của GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận trung ương đã họp đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia “An ninh xã hội, an ninh con người trong điều kiện mới ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” (mã số KX.04.26/16-20) do Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ quan chủ trì và Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm làm Chủ nhiệm với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài Học viện Cảnh sát nhân dân.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT