TAG: Báo Nhân dân

  • Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

    Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Công an nhân dân, những năm qua, an ninh quốc gia luôn được giữ vững, góp phần đặc biệt quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT