TAG: biên soạn tài liệu

  • Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương Quốc Anh thăm và làm việc tại Học viện

    Trong khuôn khổ chương trình phối hợp biên soạn bộ tài liệu chuyên khảo về kỹ năng điều tra tội phạm mua bán người dành cho cán bộ điều tra đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, ngày 05/12/2018, Đoàn cán bộ Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương Quốc Anh (NCA) do ông Gerry McGowan, Sỹ quan liên lạc Cơ quan phòng chống tội phạm Vương Quốc Anh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Học viện CSND.

  • Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương Quốc Anh thăm và làm việc tại Học viện

    Trong khuôn khổ chương trình phối hợp biên soạn bộ tài liệu chuyên khảo về kỹ năng điều tra tội phạm mua bán người dành cho cán bộ điều tra đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, ngày 05/12/2018, Đoàn cán bộ Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương Quốc Anh (NCA) do ông Gerry McGowan, Sỹ quan liên lạc Cơ quan phòng chống tội phạm Vương Quốc Anh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Học viện CSND.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT