TAG: Bộ môn Toán - Tin học

  • Kinh nghiệm thi Olympic tin học sinh viên của Học viện Cảnh sát nhân dân

    Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Thông qua kỳ thi giúp Việt Nam tìm kiếm và phát hiện những tài năng về lập trình, tiếp tục đào tạo nguồn lực tham gia đấu trường khu vực và quốc tế. 

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT