TAG: Cách mạng công nghiệp

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động đối với Việt Nam

  Một trong những thành quả, xu thế phát triển mới của nhân loại trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21 là sự ra đời,phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0). Theo ông Klaus Schwab, người sáng lập và là Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới, bản chất của Cách mạng công nghiệp 4.0 rất khác so với các cuộc cách mạnh công nghiệp trước đó

 • Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Hiện nay, sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động tới mọi lĩnh vực trong xã hội, trong đó có hoạt động thư viện. Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân đang không ngừng đổi mới, xây dựng thành “thư viện thông minh” đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Bài viết đánh giá hoạt động của Thư viện trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động của thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thư viện điện tử.

 • Những thành tựu và đóng góp về khoa học - công nghệ của Học viện Cảnh sát nhân dân cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự

  Học viện CSND giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc trang bị kiến thức khoa học nói chung và kiến thức Khoa học Công an nói riêng cho lực lượng CAND. Công lao, đóng góp của Học viện CSND cho sự nghiệp khoa học, công nghệ của Ngành Công an và của đất nước Việt Nam là vô cùng to lớn.

 • Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thông qua ứng dụng Công nghệ mô phỏng tại Học viện Cảnh sát nhân dân

  Trong những năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các quy trình, các hoạt động quản lý và giáo dục đào tạo. Học viện hiện là nhà trường đầu tiên trong hệ thống các trường Công an nhân dân đã triển khai và vận hành thành công "Học viện CSND điện tử" theo định hướng và mô hình điều hành của Chính phủ điện tử. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công việc và tính chính xác của các dữ liệu quản lý, đồng thời tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và tính chủ động, khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT