TAG: chất lượng giáo dục

  • Học viện CSND thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2014 - 2019

    Tự đánh giá là hoạt động đầu tiên và là bước quan trọng trong tổng thể các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục. Đó là quá trình giúp các nhà trường chủ động rà soát, xem xét, đánh giá tổng thể về thực trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề có liên quan làm căn cứ để nhà trường điều chỉnh các nguồn lực, là cơ sở để cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Đây cũng là tiền đề hình thành văn hóa chất lượng để đảm bảo chất lượng bên trong của mỗi nhà trường, đồng thời là điều kiện cần thiết để nhà trường đăng ký đánh giá ngoài. 

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT