TAG: Chính phủ điện tử

  • Bộ Công an ra mắt Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

    Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật", Bộ Công an đã bám sát mục tiêu, hoàn thành xây dựng và chính thức ra mắt Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật từ ngày 11/02/2022 với giao diện kết hợp một số tính năng ứng dụng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của Chiến lược Chính phủ điện tử trong thời kỳ mới.

  • Thí điểm nộp tiền phạt vi phạm giao thông đường bộ qua Cổng dịch vụ công quốc gia

    Từ ngày 12/3/2020, tại 05 địa phương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận sẽ được thí điểm về việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Việc cải tiến phương pháp nộp phạt qua mạng được kỳ vọng sẽ giúp giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời từng bước hoàn thiện Chính phủ điện tử.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT