TAG: chính quy

  • Công an xã chính quy – ghi nhận từ thực tiễn

    Gần 5.000 cán bộ Công an chính quy đã được phân công về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đặt những nền móng quan trọng trong việc xây dựng cấp Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc. Đồng thời, qua thực tiễn cũng đặt ra một số vấn đề cần quan tâm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc để việc thực hiện được thống nhất, đúng lộ trình, đạt yêu cầu đặt ra.

  • Thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2018

    Ngày ngày 17 tháng 7 năm 2017, Học viện Cảnh sát nhân dân đã có Thông báo số 1599/TB-T32-QLĐT thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2018

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT