TAG: Công an tỉnh

  • Hội thảo xây dựng tài liệu tại Công an tỉnh Quảng Nam và Điện Biên

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc phối hợp với Tổ chức USS xây dựng “Sổ tay hướng dẫn phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam”, nhóm tác giả thuộc Khoa Cảnh sát môi trường, Học viện CSND đã biên soạn, hoàn thiện bản thảo cuốn sổ tay và tiến hành hội thảo, trao đổi, lấy ý kiến tại Công an một số đơn vị địa phương.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT