TAG: công tác đảng

 • Những dấu ấn nổi bật về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

   Năm 2019, công tác xây dựng Đảng trong CAND tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đạt được những kết quả quan trọng.

 • Đảng bộ cơ sở phòng Quản lý học viên tổng kết công tác đảng năm 2019

  Ngày 17/01/2020, Đảng bộ cơ sở phòng Quản lý học viên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai công tác trọng tâm năm 2020 và gặp mặt cán bộ Đảng, cấp ủy trực thuộc nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm học 2018 - 2019

  Ngày 30/10/2019, Học viện CSND đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm học 2018 - 2019, phổ biến Chỉ thị số 35 và Thông tri số 01 về đại hội đảng các cấp trong CAND, ra mắt Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng và cơ sở dữ liệu Đảng viên.

 • Quán triệt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND

  Ngày 24-9, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01- TT/ĐUCA, ngày 19-9-2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân đến các điểm cầu của Công an các đơn vị, địa phương.  

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT