TAG: cột mốc bằng vàng

  • Nhân tố chính trị - tinh thần góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

    Có thể nói, Điện Biên Phủ chính là nơi hội tụ của tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; thể hiện sự giác ngộ cách mạng và ý thức chính trị rất cao trước nhiệm vụ trọng đại trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến. Đây cũng là cội nguồn sức mạnh to lớn để chúng ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT