TAG: Đại học

 • Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục đại học (GDĐH) sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt lao động trình độ cao, có chuyên môn, kỹ năng. Do đó, để đổi mới giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển GDĐH; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; áp dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy; đổi mới mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

 • “Giáo dục 4.0” và những yêu cầu, giải pháp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay

   “Giáo dục thông minh” hay “Giáo dục 4.0” đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến giáo dục đại học nói chung, giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) nói riêng để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động mới. Trên cơ sở tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin (CNTT), nhiều cơ sở giáo dục đại học trên thế giới đã và đang đổi mới toàn diện và theo đó “Giáo dục 4.0” - Mô hình phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Vì thế, việc nhận diện những biểu hiện và tác động của giáo dục 4.0 đối với GDLLCT để tiến hành đổi mới kịp thời, hiệu quả là vấn đề có tính tất yếu và cấp thiết hiện nay đối với các cơ sở đào tạo đại học ở nước ta hiện nay.

 • Thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019

  Học viện CSND thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy Học viện CSND năm 2019 như sau:

 • Thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019

  Học viện CSND thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy Học viện CSND năm 2019 như sau:

 • Khai giảng lớp đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Công an tỉnh Điện Biên

  Ngày 16/01, Học viện CSND và Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 4, mở tại Công an tỉnh Điện Biên. 

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT