TAG: Đại học 4.0

  • Giáo dục đại học Việt Nam và Cách mạng công nghiệp 4.0

    Khái niệm về Công nghiệp 4.0 (Industrie 4.0, hay là Industry 4.0) được lần đầu đưa ra khá khiêm tốn trong danh mục 10 dự án tương lai trong Kế hoạch hành động của Chiến lược Công nghệ cao 2020 của Chính phủ liên bang Đức (Kagermann, H., Wahlster, W., and Helbig, J., 2013). Cuộc cách mạng này có tác động mạnh mẽ đến đến tất cả các lĩnh vực trong xã hội, trong đó có giáo dục (WEF, 2016a). Bài báo này có mục đích phân tích toàn diện những đổi mới cần thiết mà giáo dục cần tiến hành trong bối cảnh mới này. Bài báo đề cập đến bản chất của giáo dục trong bối cảnh Cách mạng 4.0 như là sự đáp ứng ở mức độ cao của cá nhân hóa học tập. Đặc biệt, các phân tích được tập trung vào các đặc trưng được cho là đóng vai trò chủ đạo cho Giáo dục 4.0, đó là xây dựng chương trình theo tiếp cận xuyên ngành (transdisciplinary curriculum), tiếp cận vai trò nhà trường như một hệ sinh thái học tập(learning ecosystem) và tăng cường mức độ trải nghiệm trực tiếp thông qua công nghệ thực tế ảo (virtual reality). Cuối cùng, bài báo đưa ra một số khuyến cáo định hướng cho giáo dục Việt Nam trong thời gian sắp tới.

  • Xây dựng tài nguyên giáo dục mở tại các trường đại học, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của xã hội trong thời đại 4.0

    Xây dựng xã hội học tập là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trường ĐH là nơi đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để động viên, khuyến khích mọi người trong xã hội tích cực tự học tập và học tập suốt đời là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong đó có các trường đại học. Tại Hội thảo này, Đại học (ĐH) Đà Nẵng hân hạnh tham gia tham luận “Phát huy tiềm năng, vai trò của các trường đại học xây dựng tài nguyên giáo dục mở, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của xã hội”.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT