TAG: Đại tướng. Bộ trưởng. Tô Lâm. Bộ Công an. tổ chức. cán bộ. nhân sự. điều tra. tội phạm. phòng cháy. chữa cháy. an toàn giao thông. an ninh trật tự

  • Ba giải pháp trọng tâm đột phá của lực lượng Công an

    Đảng ủy Công an Trung ương xác định 3 giải pháp trọng tâm đột phá trong năm 2019 là: Tăng cường ứng dụng các thành tựu KHCN, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; ổn định tổ chức, hoàn thiện pháp luật, quy chế, quy trình công tác theo mô hình tổ chức mới; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT