TAG: Đất nước

  • Bảo vệ hậu phương miền Bắc, góp phần thống nhất non sông

    Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, tháng 1-1965, Đảng đoàn Bộ Công an họp thống nhất kế hoạch chi viện cho An ninh miền Nam. Sau đó, Đảng ủy cơ quan Bộ Công an chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) sẵn sàng lên đường chi viện cho An ninh miền Nam.  

  • Tầm nhìn của Đảng về phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI ​

    Tầm nhìn là một trong những yêu cầu hàng đầu, một trong những phẩm chất, đặc tính quan trọng nhất của người lãnh đạo, nhất là người đứng đầu một tổ chức, một quốc gia. Tầm nhìn của lãnh đạo quốc gia là năng lực xác định được tương lai đất nước, những đặc điểm, đặc trưng lớn, cơ bản của đất nước trong tương lai.

  • Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập

    74 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặc biệt là sau hơn 30 năm đất nước đổi mới, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó cũng là khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng đến.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT