TAG: Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

  • Tạo thói quen tích cực trong việc ứng xử trên mạng xã hội

    Bên cạnh những thông tin tích cực, trên mạng xã hội cũng tồn tại những thông tin sai trái, độc hại, không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.  

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT