TAG: định hướng

  • Mô hình “Đại học thông minh nhất hiện nay”: Việt Nam có theo kịp?

    Mô hình đại học thông minh hiện đại nhất hiện nay là mô hình đại học ứng dụng các hệ thống thực-ảo (Cyber Physical System – CPS) và IoT. Các hệ CPS là đặc trưng tiêu biểu của môi trường công nghiệp 4.0, là cơ sở để thiết kế và xây dựng các mô hình nhà máy thông minh.

  • Công tác quản lý học viên tại Học viện Cảnh sát nhân dân - những định hướng trong thời gian tới

    Xác định công tác quản lý giáo dục học viên tại Học viện Cảnh sát nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để từ đó xây dựng nhân cách người sĩ quan Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, năm học 2018 - 2019 Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân xác định một trong ba khâu đột phá của nhà trường là công tác quản lý giáo dục học viên. Để làm tốt công tác này, tác giả đã đánh giá thực trạng và đề ra những định hướng về công tác quản lý giáo dục học viên trong thời gian tới.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT