TAG: Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

  • Tư duy mới về bảo đảm an ninh con người

    Trong định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nói trên, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yếu tố “an ninh con người”. Khái niệm này lần đầu tiên được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng, thể hiện quan điểm, tư duy mới trong đảm bảo an ninh quốc gia mà trọng tâm là vấn đề an ninh con người...

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT