TAG: Giáo dục đại học chuyển hướng 4.0. Đại học 4.0. CM4.0. Cách mạng Công nghiệp.

  • Giáo dục đại học chuyển hướng 4.0

    Xu hướng giáo dục thế giới hiện nay là gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và học để trải nghiệm. Do đó, đòi hỏi các trường đại học (ĐH) trong giai đoạn tới phải thay đổi cách thức triển khai và xây dựng các mô hình đào tạo mới để hướng đến giáo dục hiện đại, khoa học và sáng tạo; đào tạo ra nguồn lực tri thức có thể lĩnh hội, đáp ứng được các yêu cầu của thời đại.   

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT