TAG: Giáo dục mở

  • Cần có cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục mở

    Trào lưu giáo dục mở đầu thế kỷ 21 đã và đang lan rộng từ Bắc xuống Nam bán cầu, thể hiện sự quan tâm của toàn thế giới về hiện tượng giáo dục đặc biệt này ở cả nước phát triển lẫn nước đang phát triển. Tuy nhiên, việc phát triển các hướng tiếp cận đòi hỏi phải đi sâu tìm hiểu hơn nữa về nội hàm, ý nghĩa của thuật ngữ giáo dục; cách hiểu và công nhận, cũng như ảnh hưởng cụ thể chính sách giáo dục mở và biểu hiện của giáo dục mở trong thực tế.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT