TAG: Học viện Cảnh sát nhân dân trước thềm năm mới

 • Giám đốc Học viên thăm, động viên học viên trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

  Tối ngày 04/02 (tức 30 Tết), Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện, Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã đến thăm, động viên, chúc tết học viên khoá D43 trực Tết tại Học viện.

 • Đổi mới công tác giáo dục - đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

  Những năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Đặc biệt, trong xu thế đổi mới, hội nhập của đất nước, ngành Công an, Học viện đã xác định cụ thể mục tiêu đào tạo, xây dựng hoàn thiện các hệ học, cấp học; đa dạng hóa, mở rộng các loại hình đào tạo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp, giảng viên cho Công an các đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục - đào tạo trong CAND và đạt kết quả nổi bật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tích nổi bật trong công tác giáo dục - đào tạo nói trên, Học viện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập. Từ thực trạng trên, tác giả đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

 • Kết quả các mặt công tác của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2018 và định hướng công tác năm 2019

  Năm 2018 là năm đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện Cảnh sát nhân dân. Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, toàn diện của Ban Giám đốc Học viện, sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên toàn Học viện, năm 2018 Học viện đã đạt nhiều thành tích góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Học viện, cụ thể:

 • Thư chúc mừng năm mới của Giám đốc Học viện

  Nhân dịp năm mới 2019 và đón Xuân Kỷ Hợi, Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã có Thư chúc mừng, động viên cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên các hệ học. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của đồng chí Giám đốc Học viện.

 • Định hướng phát triển công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đào tạo lực lượng Cảnh sát tại Học viện Cảnh sát nhân dân thời gian tới

  Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển của mỗi đơn vị. Do vậy, thời gian qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tích cực và chủ động tham gia các hoạt động hợp tác, đặc biệt là trong công tác đào tạo Cảnh sát với các tổ chức quốc tế, các trường đại học lớn trong khu vực và trên thế giới.

 • Đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới

  Trong những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức ngày càng có sự chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn chung, mặc dù còn nhiều hạn chế về chế độ, chính sách, đãi ngộ song đội ngũ tri thức Công an nhân dân vẫn khẳng định được vị trí, vai trò to lớn trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong bài viết, tác giả đã chỉ ra ưu, nhược điểm đồng thời đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

 • Xây dựng chương trình đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân - những vấn đề đặt ra và phương hướng hoàn thiện trong giai đoạn hiện nay

  Bài viết khái quát nội hàm của chương trình đào tạo nói chung, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra một vài hạn chế, bất cập của chương trình đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo tại Học viện trong thời gian qua. Đồng thời, nêu ra một số giải pháp, phương hướng góp phần hoàn thiện việc xây dựng chương trình đào tạo trong thời gian tới đối với một số chuyên ngành, gắn lý luận với thực tiễn đào tạo lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát trong tình hình mới.

 • Công tác hậu cần tại Học viện Cảnh sát nhân dân - những định hướng trong thời gian tới

  Hơn 50 năm, cùng với sự phát triển của Học viện Cảnh sát nhân dân, công tác hậu cần của Học viện đã từng bước chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tận dụng các thời cơ thuận lợi, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của học viện, hoàn thành mọi yêu cầu công tác. Bài viết đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được và các nội dung trọng tâm cần thực hiện của công tác hậu cần trong thời gian tới.

 • Học viên D42 tăng cường cho Công an Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán

  Đây là hoạt động phối hợp thường niên giữa Học viện CSND và Công an thành phố Hà Nội trên cơ sở thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Học viện CSND sẽ tăng cường 500 học viên khóa D42 cho Công an TP Hà Nội.

 • 500 học viên khoá D42 tăng cường cho Công an Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán

  Ngày 25/01/2019, Học viện CSND và Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ xuất quân cho 500 học viên khóa D42 lên đường làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn Thủ đô.

 • Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai công tác học kỳ II năm học 2018 - 2019

  Ngày 25/01/2019, Học viện CSND đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai công tác học kỳ II năm học 2018 - 2019 và gặp mặt cán bộ Đảng, chúc Tết cán bộ chủ chốt nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

 • 10 sự kiện nổi bật của Học viện CSND năm 2018

  Quán triệt phương châm “Chủ động, Đổi mới, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” của Bộ Công an, năm 2018, Học viện CSND đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Ngành Công an và đang phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và đạt chuẩn Quốc gia.

 • Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Hiện nay, sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động tới mọi lĩnh vực trong xã hội, trong đó có hoạt động thư viện. Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân đang không ngừng đổi mới, xây dựng thành “thư viện thông minh” đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Bài viết đánh giá hoạt động của Thư viện trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động của thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thư viện điện tử.

 • Công tác quản lý học viên tại Học viện Cảnh sát nhân dân - những định hướng trong thời gian tới

  Xác định công tác quản lý giáo dục học viên tại Học viện Cảnh sát nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để từ đó xây dựng nhân cách người sĩ quan Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, năm học 2018 - 2019 Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân xác định một trong ba khâu đột phá của nhà trường là công tác quản lý giáo dục học viên. Để làm tốt công tác này, tác giả đã đánh giá thực trạng và đề ra những định hướng về công tác quản lý giáo dục học viên trong thời gian tới.

 • Học viện Cảnh sát nhân dân chú trọng công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mặt công tác

  Trong những năm qua, Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác và quyết định những bước đi trong quá trình phát triển và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của nhà trường. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Học viện quan tâm đồng bộ trên các mặt và góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trong bài viết, tác giả đã đề xuất 05 giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới.

1 2

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT