TAG: ISSN

  • Năm bước để công bố bài báo quốc tế

    Mỗi tạp chí có thể có yêu cầu riêng, nhưng nhìn chung các tác giả sẽ trải qua 5 bước khi gửi bài báo để công bố quốc tế.   

  • Ba yếu tố làm nên bài báo quốc tế

    Anh Hoàng Chí Cương, nghiên cứu sinh tại Đại học Waseda Nhật Bản trong bài viết gửi VnExpress chia sẻ cách hiểu về một bài báo khoa học và tạp chí thẩm định quốc tế, cùng phương pháp để các nhà khoa học có thể viết và đăng bài báo trên tạp chí quốc tế:  

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT