TAG: Lễ kết nạp đảng

  • Đảng ủy cơ sở Phòng Quản lý học viên tổ chức điểm lễ kết nạp đảng viên

    Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 25/01/2022 của Đảng ủy Học viện CSND về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Công an nhân dân trong Đảng ủy Học viện CSND; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện CSND, ngày 26/4/2022, Đảng ủy cơ sở Phòng Quản lý học viên đã tổ chức điểm Lễ kết nạp đảng viên khối học viên đối với Chi bộ B2A&B16-D45.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT