TAG: Luật cư trú

  • Bộ Công an lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)

    Ngày 19/02/2020, Bộ Công an đã triển khai lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) với mục đích hoàn thiện hệ thống pháp luật về cư trú bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay…

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT