TAG: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa lớn của thế giới. Cả cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về phẩm chất, phong cách của người chiến sĩ cộng sản, luôn lo trước nỗi lo của nhân dân, vui sau niềm vui của nhân dân.  

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT